All for Joomla All for Webmasters

IV Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka w Starych Balicach

 

Serdecznie zapraszamy, wszystkich miłośników muzyki, do Pałacu Radziwiłłów, gdzie każdej niedzieli września o godzinie 18.00, będą odbywać się koncerty z kręgu muzyki kameralnej- zarówno instrumentalnej, jak i wokalno- instrumentalnej.

 

Nowy Program: 03.09.2017 - 24.09.2017

 

03.09.2017

03.09.2017 niedziela, godz. 18.00

 

Hybrid Quartet w składzie:

 

Milena Kędra - fortepian

Katarzyna Białowolska - skrzypce

Janusz Pisarski - altówka

Barbara Łypik-Sobaniec – wiolonczela

Grzegorz Frankowski – kontrabas

 

Maciej Negrey- słowo

 

W programie:

Józef Nowakowski Grand Quintour op. 17

 

Biogramy - Koncert

 • Milena Kędra
  Milena Kędra - fortepian - Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w PSM I st. w Limanowej pod kierunkiem prof. Jadwigi Wojcieszczuk, w 1994 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem PLM im. F. Chopina w Krakowie w klasie prof. Danuty Myczkowskiej. W roku 1998 odbyła staż asystencki w Katedrze Muzyki Współczesnej Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem prof. Adama Kaczyńskiego. W roku 1999 ukończyła z wynikiem celującym Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Andrzeja Pikula. W roku 2001 ukończyła Studia Podyplomowe w klasie fortepianu prof. Piotra Palecznego na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Po ukończeniu studiów w 1999 roku podjęła pracę jako asystent Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie.
  Od 2005 roku prowadzi klasę fortepianu w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie. W maju 2008 uzyskała stopień naukowy doktora sztuki i otrzymała stanowisko adiunkta Katedry Fortepianu. Od października 2008 prowadzi własną klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej uczniowie i studenci to laureaci licznych nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych. Pracuje również jako juror konkursów pianistycznych oraz prowadzi lekcje otwarte i warsztaty pianistyczne dla dzieci i młodzieży. Od października 2013 Kierownik Międzywydziałowego Zespołu Fortepianu Obowiązującego Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności jako solistka i kameralistka doskonaliła podczas licznych kursów mistrzowskich i konsultacji prowadzonych m.in. przez: Halinę Czerny-Stefańską, Jana Ekiera, Kevina Kennera, Gerardo Vilę, Jeana- Paula Sevillę, Karla Heinza Kämmerlinga, Paula Badurę-Skodę, Bernarda Ringeissena, Elzę Kolodin, Andrieja Orłowieckiego, Kwartet Śląski, Michaela Straussa, Bernarda Greenhausa, Marka Lubotskiego, Andrzeja Tatarskiego i Mariana Lapsanskyego. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych i kameralnych, uzyskała m.in.: I nagrodę w Konkursie Pianistycznym o stypendia artystyczne im. T. Żmudzińskiego w Krakowie (1995), II nagrodę (I nie przyznano) w II Międzynarodowym Konkursie Kameralnej Muzyki Współczesnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (1998). W grudniu 2001 została zwycięzcą VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Konzerteum” w Grecji oraz otrzymała nagrodęspecjalną za najlepsze wykonanie utworu XX wieku. W roku 1997 otrzymała stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki. Dokonała nagrań archiwalnych dla Radia Opole, Radia Kraków oraz telewizji Kraków, BBC i NHK. Wielokrotnie była zapraszana na festiwale w kraju i za granicą. Koncertowała w Polsce, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Rumunii, Mołdawii, Włoszech, Brazylii. Wraz z dr Barbarą Łypik-Sobaniec w 2013 roku założyła Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki w ramach którego organizowane są cykle „Hebdowskie spotkania ze Sztuką”, „Muzyka w Starych Balicach”, „Mosty” oraz Letnia Manufaktura Sztuki, której jest dyrektorem artystycznym. Od 2017 pełni funkcję prezesa Małopolskiej Manufaktury Sztuki.

  www.milena-kedra.pl

 • Katarzyna Jawor-Białowolska
  Katarzyna Jawor-Białowolska - skrzypce - Podczas wieloletniej edukacji muzycznej uczyła się pod kierunkiem wielu wybitnych profesorów, takich jak: Teresa Głąbówna, Piotr Tarcholik, Piotr Marciak, Wiesław Kwaśny, Jakub Jakowicz. W 2013 roku z wyróżnieniemukończyła studia I stopnia, a w 2015 – także z wyróżnieniem – uzupełniające studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie profesora Wiesława Kwaśnego. W 2016 roku ukończyłastaż artystyczny w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Jest laureatką wielu konkursów skrzypcowych (m.in.: II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kameralnym – Londyn, I nagroda oraz Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym – Sycylia, I miejsce w Konkursie Muzyki Kameralnej – Kraków, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym – Żywiec; II miejsce podczas VIII Festiwalu Młodych Instrumentalistów – Kraków, Nagroda Specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej – Kraków). Brała udział w wielu międzynarodowych projektach orkiestrowych EUYO (European Union YouthOrchestra), także jako koncertmistrz „Lutosławski Modern Orchestra”, CEI YO (Central EuropeanInitiativeYouthOrchestra), Krakowskiej Młodej Filharmonii, Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej oraz orkiestrą Corda Cracovia. Jest koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej działającej przy Chórze Katedry Wawelskiej. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych kursów skrzypcowych (m.in.: Żagań, Puławy, Niepołomice, Kołobrzeg, Rycerka Górna, Legnica, Radziejowice, Kraków, Stuttgart, Katowice) oraz lekcji mistrzowskich 16 17 z profesorami z kraju i zza granicy, takimi jak: J. Jakowicz, K. Jakowicz, A. Bauer, R. Honeck, P. Buck, A. Kostecki, R. Szreder, M. Rezler- -Niesiołowska, G. Zhislin, J. Kaliszewska, T. Major, T. Tomaszewski, M. Moś. Jest trzykrotną stypendystką Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie (2011/12, 2012/13, 2014/15), otrzymała również stypendium Geiger, SapereAuso oraz Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów, ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca m.st. Warszawy.
 • Janusz Pisarski
  Janusz Pisarski - altówka - Podczas wieloletniej edukacji muzycznej uczyła się pod kierunkiem wielu wybitnych profesorów, takich jak: Teresa Głąbówna, Piotr Tarcholik, Piotr Marciak, Wiesław Kwaśny, Jakub Jakowicz. W 2013 roku z wyróżnieniemukończyła studia I stopnia, a w 2015 – także z wyróżnieniem – uzupełniające studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie profesora Wiesława Kwaśnego. W 2016 roku ukończyłastaż artystyczny w Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie. Jest laureatką wielu konkursów skrzypcowych (m.in.: II nagroda w Międzynarodowym Konkursie Kameralnym – Londyn, I nagroda oraz Nagroda Specjalna w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym – Sycylia, I miejsce w Konkursie Muzyki Kameralnej – Kraków, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym – Żywiec; II miejsce podczas VIII Festiwalu Młodych Instrumentalistów – Kraków, Nagroda Specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej – Kraków). Brała udział w wielu międzynarodowych projektach orkiestrowych EUYO (European Union YouthOrchestra), także jako koncertmistrz „Lutosławski Modern Orchestra”, CEI YO (Central EuropeanInitiativeYouthOrchestra), Krakowskiej Młodej Filharmonii, Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej oraz orkiestrą Corda Cracovia. Jest koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej działającej przy Chórze Katedry Wawelskiej. Jest uczestniczką wielu międzynarodowych kursów skrzypcowych (m.in.: Żagań, Puławy, Niepołomice, Kołobrzeg, Rycerka Górna, Legnica, Radziejowice, Kraków, Stuttgart, Katowice) oraz lekcji mistrzowskich 16 17 z profesorami z kraju i zza granicy, takimi jak: J. Jakowicz, K. Jakowicz, A. Bauer, R. Honeck, P. Buck, A. Kostecki, R. Szreder, M. Rezler- -Niesiołowska, G. Zhislin, J. Kaliszewska, T. Major, T. Tomaszewski, M. Moś. Jest trzykrotną stypendystką Stypendium Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie (2011/12, 2012/13, 2014/15), otrzymała również stypendium Geiger, SapereAuso oraz Stypendium dla Najzdolniejszych Studentów, ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca m.st. Warszawy.
 • Barbara Łypik-Sobaniec
  Barbara Łypik-Sobaniec - wiolonczela - Wiolonczelistka, pracownik naukowy, pedagog, wiceprezes Stowarzyszenia Małopolska Manufaktura Sztuki. Otrzymała dyplom z wyróżnieniem na Akademii Muzycznej w Krakowie. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Kameralistyki w macierzystej uczelni. Laureatka konkursów kameralnych. Stypendystka Europejskiej Fundacji Mozartowskiej. Współpracowała z orkiestrą Capella Cracoviensis oraz Sinfonietta Cracovia. Swoje umiejętności doskonaliła w ramach licznych kursów mi- strzowskich. Członek tria fortepianowego Reiner Trio, z którym współpracowała 20 lat. Jako kameralistka dokonała wielu nagrań i prawykonań. Prowadzi warsztaty wiolonczelowe dla dzieci i młodzieży. Jest zapraszana jako juror konkursów wiolonczelowych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi czynną działalność koncertową w kraju i zagranicą. Obecnie związana jest z triem fortepianowym Malawski Trio.
 • Grzegorz Frankowski
  Grzegorz Frankowski - kontrabas - Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie kontrabasu prof. Czesława Ząbka (1991r). Kontynuował naukę u Michaela Wolfa profesora Hochschule der Kunste w Berlinie. Na stałe współpracuje z krakowską orkiestrą Capella Cracoviensis, a także bierze czynny udział w projektach organizowanych przez Sinfoniettę Cracovię. Krąg zainteresowań, działalność artystyczna i edukacyjna Grzegorza Frankowskiego oscyluje między muzyką klasyczną, jazzem a muzyką iberoamerykańska. Jest twórcą i uczestnikiem projektów muzycznych z udziałem wybitnych solistów i kameralistów. Jako solista i kameralista brał udział w w ielu czołowych festiwalach w kraju i za granicą. W 1995r. założył własny zespół Trio Revirado, występujący z czołowym polskim akordeonistą i bandoneonistą Wiesławem Prządką. Występy Trio Revirado były nominowane do "Parady 2001"- plebiscytu „Gazety Wyborczej" na największe wydarzenie kulturalne roku 2001. W 2004 założył kwintet Piazzoforte występujący regularnie ze światowej sławy pianistą Kevinem Kennerem. Piazzoforte to kwintet smyczkowy specjalizujący się w muzyce kameralnej z koncertującym fortepianem. Płyta Piazzoforte z muzyką Astora Piazzolli została nagrodzona nagrodą wydawców płyt –„Fryderyk 2007” za najlepszy album muzyki kameralnej. Współpraca ze znakomitym chopinistą zaowocowała w 2011r. koncertem i nagraniem koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina na zamówienie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na festiwalu „Chopin i jego Europa” w Warszawie. Utwory te wykonane zostały na oryginalnych instrumentach z epoki u boku znakomitego kwartetu smyczkowego Casal Quartett. W 2007 został dyrektorem artystycznym festiwalu „Dni Tanga - Muzyka Piazzolli” w Krakowie, który znalazł swoją kontynuację w kolejnych edycjach pod nazwą Nuevo Mundo Festival. Tego samego roku został kierownikiem muzycznym spektaklu „Tango Piazzolla” w którym wraz z zespołem Tango Bridge występuje na scenie Teatru im. J. Słowackiego. Działalność edukacyjną rozpoczął w 2006 roku prowadząc klasę mistrzowską na „Międzynarodowym Festiwalu Kontrabasowym” we Wrocławiu. W ostatniej edycji Festiwalu w 2008r. występował u boku takich gwiazd kontrabasu jak, Francois Rabbath, Ron Carter czy Renaud Garcia Fons. Obecnie prowadzi eksperymentalną klasę kontrabasu dla dzieci od 6 – 16 roku życia w Szkole Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.
10.09.2017

10.09.2017 niedziela, godz. 18.00

 

Koncert Młode, mocne brzmienie w wykonaniu uczestników Kursów Mistrzowskich Letniej Manufaktury Sztuki Niepołomice’17

 

Katarzyna Lniany - słowo

17.09.2017

17.09.2017 niedziela, godz. 18.00

 

Wiktoria Zawistowska – mezzosopran

Dawid Janowiak - bas baryton

Monika Płachta – fortepian

 

Małgorzata Janicka-Słysz - słowo

 

W programie:

Część I

W. A. Mozart Wesele Figara, aria Figara „Non piu andrai”; W. A. Mozart Wesele Figara, aria Cherubina „Voichesapete”; W. A. Mozart Czarodziejski flet, aria Papagena „Ein MadchenoderWeibchen”, W. A. Mozart Don Giovanni, duet Don Giovanniego i Zerliny „La ci darem la mano”

 

Część II

S. Moniuszko Hrabina aria Bronki „Szemrze strumyk pod jaworem”; S. Moniuszko pieśń „Korale”; Ch. Gounod Romeo i Julia aria Stefana „Quefais – tu blanche tourterelle”; G. Rossini Duetto buffo di dueGatti”

 

Część III

G. Bizet Carmen aria Carmen „Seguedilla”; S. Rachmaninow Aleko Cavatina Aleko „Ves tabor spit”; L. Bernstein Kandyd aria Old Lady (z kastanietami); N. Dostal Clivia duet „Dziewczęta z Barcelony”

 

Biogramy - Koncert

 • Wiktoria Zawistowska
  Wiktoria Zawistowska - mezzosopran - Aktualnie studentka studiów doktoranckich AkademiiMuzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W roku 2016 oraz 2013 uczestniczyła odpowiednio w V i II edycji MiędzywydziałowegoStudium Pieśni przy katedrze kameralistyki fortepianowej Uniwersytetu Muzycznegoim. F.Chopina w Warszawie prowadzonego przez prof. Katarzynę Jankowską, dr Beatę Szebesczyk oraz prof. Robertę Cieślę. Ukończyła w 2012 z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie na wydziale wokalno – aktorskim w klasie śpiewu dr hab. Marii Seremet. Występowała na różnego rodzaju festiwalach, projektach oraz kursach w kraju i za granicą (m. in. Włochy, Szwecja, Niemcy, Austria). Koncertowała pod batutą m.in.Gabriela Chmury, Krzysztofa Pendereckiego, Alessandro de Marchi, Łukasza Borowicza,Stanisława Krawczyńskiego, Stanisława Gałońskiego. Zdobyła wyróżnienie wMiędzynarodowym Konkursie Wokalnym w Żdarzenad Sazawą w Republice Czeskiej(2013), II nagrodę w konkursie wokalnym im. Krystyny Jamróz w Kielcach oraz wyróżnieniew IX Ogólnopolskim Konkursie wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu, wyróżnienie i nagrodę specjalną Dyrektora Filharmonii warmińsko – mazurskiej w Olsztynie (2014) oraz wyróżnienia II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Drezdenku (2015) oraz Złote Głosy (2015). Uczestniczka kursów wokalnych Maestry Teresy Żylis - Gary, prof. Izabelli Kłosińskiej, prof. Anity Garanča, prof. Dimitry’aVdowina, prof. EvyBlahovej, prof. Antona Scharingena, prof. Charlotty Lehman, prof. Richarda Harella, prof. Maji Nosowskiej oraz prof. Ryszarda Karczykowskiego. Dokonała nagrania „Opera omnia” Mikołaja Zieleńskiego z zespołem Collegium Zieleński, za które zespół otrzymał Fryderyka 2012 w kategorii muzyka dawna. Koncertowała wraz z zespołem w Bazylice św.Marka w Wenecji (30 X 2012). W lutym 2014 uczestniczyła w Mistrzowskich Kursach Festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch XI, przeprowadzanych przez prof. Jadwigę Rappe,Agatę Zubel, prof. Katarzynę Jankowską i Annę Radziejewską. W kwietniu 2014 dokonała prawykonania utworu Jarosława KordaczukaStrumentidellaPassione w StudioNagraniowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W repertuarze operowym ma przygotowane partie: Cherubina z Wesela Figara, Dorabelli z Cosi fan tutte W. A. Mozarta, partię Sesto z Juliusza Cezara w Egipcie, Stefana z Romeo i Julii,Sieblaz Fausta Ch. Gounoda, Jadwigi ze Strasznego DworuS. Moniuszki oraz Mädchenblumenz opery Parsifal R. Wagnera. W grudniu 2014 rozpoczęła współpracę z Operą Kameralną w Krakowie w operze BastienundBasteinne W. A. Mozarta jako Bastienne oraz w spektaklu La festa do Carnavale jako muza apollińska.
 • Dawid Janowiak
  Dawid Janowiak - bas - baryton - Student Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Brał czynny udział w kursach mistrzowskich z wybitnymi pedagogami, tj. prof. Rannveig Braga-Postl, prof. Ewa Iżykowska, prof. Ryszard Karczykowski, prof. Marek Rzepka, prof. Markus Schäfer, doc. Alexander Vovk. W 2015 r. otrzymał wyróżnienie na XVII Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. I. Godina we Vrablach (Słowacja). W 2014 roku wystąpił w baśni muzycznej Śpią wystawy realizowanej przez Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. W listopadzie 2015 r. wykonał partię solową w Magnificacie J.S. Bacha w ramach Kraków Bach Festival, pod kierownictwem prof. Sirkki-Liisy Kaakinen-Pilch. Od 2016 r. współpracuje z zespołem Cracow Singers, z którym wystąpił podczas otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej, wykonując utwory napisane specjalnie na tę okazję przez Stanisławę Soykę. W ramach promocji płyty Shakespeare a capella SOYKA & Cracow Singers wziął udział w XII Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim w Erywaniu (Armenia). W maju 2016 r. wystąpił w spektaklu Sen nocy letniej W. Shakespeare’a w wykonaniu Teatru KX działającego przy Akademii Ignatianum – kreując role Lizandra oraz Chudziny, w ramach XVI Festiwalu Nauki w Krakowie. W listopadzie 2016 r. wykonał partię solową w Beatus Vir A. Vivaldiego pod dyrekcją prof. Stanisława Krawczyńskiego w ramach XI Dni Jana Pawła II w Krakowie. W lutym 2017 r. wystąpił w operze G. F. Händla Xerxes śpiewając partię Elviro. W ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu im. Ady Sari (2017r.) wykonał partię solową w kantacie 70 Jana Sebastiana Bacha, pod kierownictwem prof. Marka Toporowskiego.
 • Monika Płachta
  Monika Płachta - fortepian - Absolwentka Wydziału Instrumentalnego (specjalność fortepian), Wydziału Wychowania Muzycznego (specjalność prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych) Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyła z wyróżnieniem. Doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka, specjalność: fortepian. Podczas studiów rozpoczęła współpracę jako akompaniator z Chórem Polskiego Radia oraz Cappellą Cracoviensis. Uczestniczyła w kursach Helmutha Rillinga jako akompaniator przy prawykonaniu europejskim Credo Krzysztofa Pendereckiego, w kursach mistrzowskich Gabriela Chmury oraz licznych przedsięwzięciach artystycznych, w których występowała jako pianista i akompaniator. Kreowała partie w Mszy Uroczystej G. Rossiniego, Carminie Buranie C. Orffa, Die Ziegeunerlieder, Liebes- i Neueliebeslieder J. Brahmsa i inne. Współautorka cyklu Inspiracje w ramach którego zaprezentowała cykl Tierkreis K. Stockhausena. W 2013 r. dokonała nagrania z Polskim Chórem Kameralnym Psalmów Dawida Krzysztofa Pendereckiego, realizując partię fortepianu pod batutą Jana Łukaszewskiego. Od 1999 roku związana z Katedrą Chóralistyki jako akompaniator, a od 2004 roku także z Chórem Mieszanym Filharmonii Krakowskiej. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję prodziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.
24.09.2017

24.09.2017 niedziela, godz. 18.00

 

Waghalter Quartet w składzie:

 

Kazimierz Michalik - skrzypce

Jakub Michalak - skrzypce

Barbara Papierz- altówka

Jan Pasławski - wiolonczela

 

Agnieszka Draus- słowo

 

W programie:

W.A. Mozart Kwartet C-dur KV. 157;A. Dvorak Kwartet F-dur Amerykański nr 12 op. 96;

Piazzolla Oblivion; A. Piazzolla Libertango; K. Kruk Akrolit na kwartet smyczkowy (2012)

 

Biogramy - Koncert

 • Waghalter Quartet
  Waghalter Quartet - Zespół tworzą muzycy z Krakowa, laureaci licznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych zarówno indywidualnie jak i w zespole. Kwartet oprócz osiągnięć konkursowych (m.in. Finaliści I Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. L. Van Beethovena) posiada także bogaty dorobek koncertowy obejmujący kraje Europy i Azji, m.in. Niemcy, Austrię, Szwajcarię czy Chiny. Artyści grają na instrumentach włoskich i francuskich z okresu XVIII-XIX-wieku. Nazwa zespołu odnosi się do polsko-niemieckiego kompozytora i dyrygenta żydowskiego pochodzenia, Ignacego Waghaltera (1881-1949).
 • Kazimierz Michalik
  Kazimierz Michalik - urodził się w 1991 roku w Krakowie i w wieku 5 lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. W. Kwaśnego. Prowadzi aktywne życie koncertowe w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Francja, kraje Azji). Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami (Sir Neville Mariner, Colin Metters, Alexander Leibreich). Swoje umiejętności doskonalił na wielu kursach mistrzowskich (J. Stanienda, H. Kowalski, G. Ludwig, W. Schreiber). Współpracuje z wieloma orkiestrami, m.in. Tiroler Kammerorchester InnStrumenti oraz Niemiecką Orkiestrą Radiową, z którą w ostatnich latach odbył wiele tras koncertowych. Gra na włoskim instrumencie z XVIII wieku.
 • Jakub Michalak
  Jakub Michalak - edukację muzyczną rozpoczął w wieku 8 lat. Jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Kai Danczowskiej. Koncertmistrz i solista orkiestry kameralnej Camerata di Cracovia oraz Krakowskiej Orkiestry Ardente. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne w latach 2015-2016. Najważniejsze osiągnięcia to Grand Prix oraz I Nagroda w VII International Young Musicians Competition Prize „Antonio Salieri” - Legano Włochy); 2015 – II miejsce w kategorii instrumentów smyczkowych III Międzynarodowego Konkursu Młodych Muzyków „Kaunas Sonorum” w Kownie (Litwa).
 • Barbara Papierz
  Barbara Papierz - urodziła się 1996 roku. Jest studentką Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Anety Dumanowskiej. W swoim dorobku artystycznym ma wiele koncertów solowych i kameralnych. Występowała w całym kraju i na świecie m.in. w USA, Meksyku, Chinach i Ekwadorze. Od najmłodszych lat związana z zespołem Scholares Minores pro Musica Antiqua, gdzie miała możliwość doskonalenia swojej gry na instrumentach dawnych. Od 2016 roku jest altowiolistką w Waghalter Quartet.
 • Jan Pasławski
  Jan Pasławski - urodził się w 1993 roku. Jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dr Jana Kalinowskiego. Laureat ogólnopolskich konkursów. Stypendysta Fundacji Pro Musica Bona w latach 2010-2012. Uczestnik licznych kursów mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych wiolonczelistów (A. Gebert, R. Tartini, J. Reuling). Występował jako solista m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” (2015). Występował w USA, Niemczech, Szwajcarii, Francji i na Ukrainie, jako członek cenionych orkiestr i zespołów kameralnych. Doświadczenie zdobywał pod batutą m.in. Michaela Zukiernika, Sir Neville'a Marrinera oraz Yana Pascala Toeteliera. Gra na mistrzowskim XIX-wiecznym francuskim instrumencie.

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcam do zapoznania się z polityką prywatnośc .