All for Joomla All for Webmasters
Zapisy do 15 lipca 2019 r.
Serdecznie Zapraszamy

Letnia Manufaktura Sztuki 19-23 sierpień 2019 Niepołomice

Termin zgłoszeń do 15 lipca 2019 (ilość miejsc jest ograniczona- decyduje kolejność zgłoszeń)

Formularz zgłoszeniowy nalezy wypełnić i wysłać online dołączając potwierdzeniu przelewu opłaty za kurs

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika kursu, wybraną specjalność z dopiskiem

,,Letnia Manufaktura Sztuki w Niepołomicach''

 

Opłatę za kurs należy zrealizować przelewem na konto:

IDEA BANK: 86 1950 0001 2006 0707 8107 0002

Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki

UL. KASZTANOWA 5

32-082 WIĘCKOWICE

 

Formularz online

 Instrumentalne Kursy Mistrzowskie


 

Warsztaty dedykowane są dla uczniów i absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów i absolwentów uczelni muzycznych odbywają się w dniach 19-23 sierpnia w PSM I st w Niepołomicach oraz w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.

 

Klasy Mistrzowskie -

dr hab. Milena Kędra - fortepian

dr hab. Sławomir Cierpik - fortepian i kameralistyka fortepianowa

dr hab. Barbara Łypik- Sobaniec - wiolonczela i kameralistyka

Aleksandra Kuls- Koziak - skrzypce

Mirosław Stępień - skrzypce

dr Barbara Borowicz - klarnet

Grzegorz Frankowski - kontrabas

Kamil Kruk - kompozycja

Kate Wronska - wokalistyka jazzowo- estradowa

 

 

Pakiet uczestnictwa czynnego obejmuje 4 lekcje po 45 minut z Profesorem, udział w warsztatach gospel, udział w warsztatach plastycznych, do wyboru udział w warsztatach teatralnych lub kompozycji i improwizacji ( deklaracja w pierwszym dniu warsztatów) Kursy mistrzowskie zakończone zostaną dwoma koncertami - pierwszym Uroczystym Koncertem Klasycznym w Sali Akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach oraz koncertem finałowym w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. Dla wyróżniających się uczestników przewidujemy zaproszenie na jesienna edycję Festiwalu Hebdowskie Spotkania ze Sztuką oraz zaproszenie do udziału w Festiwalu „Muzyka w Starych Balicach”.

 

Koszty udziału w kursach instrumentalnych -

klasy mistrzowskie (fortepian, wiolonczela, skrzypce, klarnet, kontrabas, wokalistyka) - 600 zł

mistrzowska klasa kompozycji - 500 zł

kameralistyka - 600 zł od całego zespołu( niezależnie od składu)

 

Możliwość wykupienia pakietu obiadowego w Restauracji Bona na Zamku Królewskim w Niepołomicach w cenie 120 zł ( 5 obiadów po 24 zł)

 Chętne osoby zaznaczają opcję w formularzu zgłoszeniowym - płatność w pierwszym dniu warsztatów.

 

Rekrutacja odbywa się za pomocą formularza on-line.

Obowiązuje limit miejsc- maksymalnie 7-8 osób w klasie mistrzowskiej.

 

Nie organizujemy noclegów, ale chętnie pomożemy Państwu informacjami o bazie i ofercie noclegowej Niepołomic i okolic. Informacje te też znajdują się w zakładce na naszej stronie - Niepołomice informacje dodatkowe. 

 


 

 

REGULAMIN WARSZTATÓW INSTRUMENTALNYCH, GOSPEL ORAZ TEATRALNYCH 2019

 1. Letnia Manufaktura Sztuki odbywa się w dniach 19-23 sierpnia 2019 r.  w PSM I st. w Niepołomicach oraz w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach.
 2. Organizatorem Letniej Manufaktury Sztuki jest Stowarzyszenie Małopolska Manufaktura Sztuki, współorganizatorami Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach oraz PSM I st. w Niepołomicach. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Pana Romana Ptaka. Partnerem tegorocznej edycji jest Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach.
 3. Uczestnikami Warsztatów Instrumentalnych mogą być uczniowie szkół muzycznych II stopnia, studenci, absolwenci oraz uzdolnione dzieci szkół muzycznych I stopnia. Uczestnikiem Warsztatów Teatralnych i Gospel może być każdy miłośnik sztuki, bez ograniczeń wiekowych.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów (dostarczone na pierwsze spotkanie).
 5. Zakwalifikowanie na Warsztaty Instrumentalne odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online oraz uiszczenie wpłaty na konto Stowarzyszenia. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 6. Zakwalifikowanie na Warsztaty Gospel oraz Warsztaty Teatralne odbywa się na podstawie dokładnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online.
 7. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2019 r.
 9. O ostatecznym kształcie i składzie Klas Mistrzowskich w ramach Warsztatów Instrumentalnych decyduje Pedagog Prowadzący.
 10. Uczestnik jest zobowiązany stawić się w miejscu odbywania się warsztatów, w terminie wskazanym  przez Organizatora.
 11. Kursy prowadzą wybitni pedagodzy, którzy decydują o ich kształcie i merytorycznej treści.
 12. Uczestnicy Warsztatów Instrumentalnych zobowiązani są do zapewnienia materiałów nutowych dla prowadzącego kurs i akompaniatora.
 13. Koncerty organizowane podczas trwania warsztatów odbywają się publicznie. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania i rejestrowania zajęć, koncertów, uczestników warsztatów oraz do rozpowszechniania materiałów służących promocji warsztatów bez żadnych zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawców.
 14. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczestników czynnych otrzymuje dyplom uczestnictwa, a uczestnicy bierni odpowiednie  zaświadczenia.
 15. Uczestnikom warsztatów nie wolno samodzielnie oddalać się  bez wiedzy i zgody opiekuna i organizatora.
 16. Uczestników warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu oraz środków odurzających.
 17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za za sprzęty elektroniczne, telefony komórkowe, oraz inne przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników.
 18. Uczestnicy oraz rodzice lub prawni opiekunowie (w przypadku osób niepełnoletnich) ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 19. W przypadku  poważnego naruszenia regulaminu uczestnik, (po uprzednim powiadomieniu rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich) -  może zostać skreślony z listy uczestników warsztatów.
 20. Uczestnik lub jego opiekun prawny  (w wypadku osób niepełnoletnich) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 21. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnych zakresie.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób,  w przypadku niedających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej. W takim wypadku opłata za kurs zostanie uczestnikowi  w całości zwrócona.
 23. W przypadku rezygnacji uczestnika z Warsztatów Instrumentalnych w terminie dłuższym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, organizator pobiera opłatę manipulacyjną w kwocie 150 zł.
 24. W przypadku rezygnacji uczestnika z Warsztatów Instrumentalnych w terminie krótszym niż 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów, opłata za udział nie będzie zwracana.
 25. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie są rozstrzygane przez organizatorów.
 26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie oraz do modyfikacji programu kursów.
IV Letnia Manufaktura Sztuki w Niepołomicach Zaprasza do zapisywania się na warsztaty Klasy dr hab. Mileny Kędra i dra hab Sławomira Cierpika i Aleksandry Kuls oraz dr hab. Barbara Łypik- Sobaniec zostały zamknięte
Zapisz się do klasy

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby uzyskać więcej informacji, zachęcam do zapoznania się z polityką prywatnośc .